Dostęp do informacji

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Głównego Instytutu Górnictwa, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na oddzielny wniosek. Wniosek należy złożyć w Zespole ds. Promocji. Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej