Historia Instytutu

Działalność GIG (Główny Instytut Górnictwa) od początku koncentrowała się na najbardziej istotnych problemach związanych z bezpieczeństwem pracy, rozwojem nowoczesnych technologii i technik górniczych oraz ochroną środowiska przed skutkami działalności przemysłowej, w szczególności górniczej. Wyniki prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie tworzyły podstawy nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa w Polsce, a wiele z nich znalazło zastosowanie w górnictwie światowym.

Dzisiejszy GIG jest, silnie związaną z regionem Górnego Śląska, jednostką naukowo-badawczo-rozwojową utworzoną w Katowicach, 16 kwietnia 1945 roku pod nazwą Instytut Naukowo-Badawczy Przemysłu Węglowego. W wyniku kolejnych zmian i reorganizacji, w latach 1948 – 1950 działał on jako Instytut Węglowy w ramach Głównego Instytutu Paliw Naturalnych, a od roku 1950 już jako Główny Instytut Górnictwa.

Początkowo, w latach 1945−1948, siedziba Instytutu mieściła się przy ul. Stawowej 19. W 1948 r. siedzibę przeniesiono na rozległe tereny przy ul. Katowickiej 64 (obecnie Plac Gwarków 1), gdzie w latach 1954−1963 rozbudowano jego infrastrukturę Instytutu o kolejne hale technologiczne, pracownie i laboratoria. Ostatnią inwestycją był 13-kondygnacyjny biurowiec oddany do użytku w 1971 roku.

Prawdziwa historia Instytutu rozpoczęła się jednak blisko 20 lat przed formalnym jego utworzeniem i związana była z wydzierżawieniem przez Górnośląski Związek Kopalń i Hut mikołowskiej kopalni Barbara od księcia pszczyńskiego. Kopalnia ta, uruchomiona pod nazwą Anna w okolicach wzgórza Kamionka w 1850 roku, była wielokrotnie – z powodu niewielkiego wydobycia, braku połączenia kolejowego lub zmiennej koniunktury – zamykana i otwierana na nowo, aby ostatecznie, w 1926 roku stać się przedmiotem wyżej wspomnianej dzierżawy. Przeniesiono do niej z Pniowca w okolicach Tarnowskich Gór Stację Doświadczalną i Centralę Ratownictwa Górniczego. Placówka otrzymała nazwę Kopalnia Doświadczalna "Barbara", Centrala Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetyczne w Mikołowie. Podczas II wojny światowej praktycznie nieczynna, od 1945 roku funkcjonuje w ramach GIG, będąc jednym z kluczowych elementów jego struktury naukowo-badawczej.

Obecnie GIG prowadzi działalność skierowaną do wszystkich praktycznie branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych. W wyniku wieloletniej działalności stał się jednostką badawczą o ugruntowanej w świecie pozycji. Oczywistym jest ciągle silny związek z górnictwem, ale równie bogata stała się oferta wychodząca naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona odbiorców spoza tej branży. Zgromadzony potencjał intelektualny, wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne wyposażenie, pozwoliły bowiem na zasadnicze modyfikacje tematyki badawczej. Obecnie podstawowymi filarami działalności Instytutu są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska oraz zrównoważone technologie energetyczne.

+ 48-32-259-2000