IND57 MetroNORM

Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej

Termin realizacji: 01.10.2013-30.06.2016

Kierownik projektu w GIG: dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG, prof. GIG

Projekt realizowany w ramach EMRP (European Metrology Research Programme)