Badania materiałów i wyrobów niemetalowych

Badanie właściwości fizykomechanicznych dla potrzeb Aprobat technicznych, certyfikatów zgodności z normami oraz wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i Wyższego Urzędu Górniczego

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badania właściwości palnych materiałów niemetalowych i wyrobów w tym: laboratoryjne testy płomieniowe, oznaczanie wskaźnika tlenowego i toksycznych produktów spalania oraz badania szybkości wydzielania ciepła i zadymienia z użyciem kalorymetru stożkowego

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badania laboratoryjne olejów, smarów i cieczy hydraulicznych

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badania właściwości elektrostatycznych wyrobów

ZAKŁAD AKUSTYKI TECHNICZNEJ I TECHNIKI LASEROWEJ