Badanie osłonności przed promieniowaniem jonizującym