Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa zaprasza producentów oraz użytkowników urządzeń i systemów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem na szkolenie z zakresu DYREKTYWY ATEX

Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2017 roku w siedzibie GIG w Katowicach  i przeznaczone jest  dla wszystkich osób zainteresowanych wymaganiami dyrektywy, ważnymi dla producentów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Szczególnie dotyczy to osób upoważnionych do podpisywania deklaracji zgodności WE lub świadectw zgodności części i podzespołów urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji w strefach zagrożonych wybuchem oraz kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym (elektryków, automatyków, mechaników).

Program szkolenia uwzględnia zmiany związane z wejściem w życie 20 kwietnia 2016 r. nowej Dyrektywy ATEX oraz obejmuje takie zagadnienia jak:  podstawy dyrektywy ATEX USER,  zakres dyrektywy ATEX, normy zharmonizowane, prawa i obowiązki producenta, zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń, podział i znakowanie urządzeń wg dyrektywy ATEX,  proces certyfikacji wg dyrektywy ATEX.

Szkolenie poprowadzą eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx oraz Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni  Doświadczalnej BARBARA – GIG.

Główny Instytut Górnictwa organizuje kursy w obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego już od 1996 roku.  Do chwili obecnej ukończyło je już kilka tysięcy osób. Od 2017 roku uczestnicy szkoleń mają możliwość otrzymania dwujęzycznego certyfikatu (polsko – angielskiego). Szkolenia organizowane przez GIG prowadzone są w oparciu o wiedzę i doświadczenie uznanych specjalistów – praktyków.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego GIG, tel. 32 2592604 lub 32 2592617, e-mail: bkobylinska@gig.eu. Infomację dostępne są również na stronie: www.szkolenia.gig.eu