TOPS

Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Termin realizacji: XI.2013 – 30.04.2017

Kierownik projektu w GIG: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk