Delegacja przedstawicieli China Coal Technology & Engineering Grup

7 kwietnia 2016 roku Główny Instytut Górnictwa gościł przedstawicieli China Coal Technology & Engineering Grup, której przewodniczył Prezes CCTEG Pan Wang Jinhua. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane z technologiami w zakresie eksploatacji pokładów węgla kamiennego, problemami wpływającymi na wielkość wydobycia oraz wpływem działalności górniczej na środowisko naturalne. Na zakończenie spotkania obie strony zadeklarowały chęć podpisania umowy o współpracy. Prace nad porozumieniem będą kontynuowane na kolejnym spotkaniu po szczegółowym określeniu wspólnych obszarów badawczych.