Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa otrzymało mandat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w konsorcjum realizującym projekt CONCERT jako tzw. „program manager”

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa  otrzymało mandat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w konsorcjum realizującym projekt CONCERT jako tzw. „program manager”.

Projekt  CONCERT  European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research realizowany jest w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020. Jego celem jest integracja działań w zakresie szeroko rozumianej ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, podejmowanych przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.  Finansowanie projektu oparte jest na Programme Co-fund Action (European Joint Programme, EJP). Jest to nowe rozwiązanie w zakresie finansowania projektów badawczych z funduszy unijnych. Zgodnie z zasadami, bezpośrednie uczestnictwo w konsorcjum wymaga deklaracji przystąpienia krajowej instytucji odpowiedzialnej za finansowanie programów badawczych (tzw. program owner) lub rekomendacji udzielonej instytucji odpowiedzialnej za realizację programów badawczych w przedmiotowym zakresie (tzw. program manager).

Włączenie GIG do projektu CONCERT umożliwia uczestnictwo w konsorcjach przygotowujących wnioski w ramach konkursów realizowanych w formule EJP również innym polskim instytucjom naukowym, za pośrednictwem GIG, zaangażowanym w szeroko rozumiane bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną.   Uczestnictwo w takich międzynarodowych projektach badawczych jest niezwykle istotne zarówno, ze względu na zaostrzające się standardy ochrony radiologicznej opublikowane w nowej dyrektywie EURATO,  jak i z uwagi na  wprowadzony krajowy program rozwoju energetyki jądrowej. 

Mandate to PM CONCERT