CeRES

Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości

Termin realizacji projektu:
01.07.2016 - 30.06.2019

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:
Zakład Monitoringu Środowiska
dr inż. Joanna Całus Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
tel. 32 259 21 15