URAKOL

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych

Termin realizacji projektu:
01.03.2016 - 31.12.2016

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:
Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
mgr inż. Eugeniusz Jędrysik
e-mail: ejedrysik@gig.eu
tel. 32 259 24 77