21 września 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach gościli członkowie brytyjskiej Misji Handlowej oraz przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Polsce

21 września 2016r.  w Głównym  Instytucie Górnictwa w Katowicach gościli członkowie brytyjskiej Misji Handlowej oraz przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Polsce.

Misja była okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Głównym tematem rozmów były  nowe techniki i technologie stosowane w polskim górnictwie oraz zagadnienia czystych technologii węglowych. Na światowym  rynku badawczym czyste technologie węglowe wraz z sekwestracją  CO2  są  podstawą zeroemisyjnej  technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych, jednego z najważniejszych obecnie tematów badawczych świata. Działalność Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG znalazła duże uznanie w oczach gości,  wśród których była m.in. przedstawicielka firmy IEA Clean Coal Centre, która jest międzynarodową  organizacją techniczną działającą w ramach   OECD. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. 

Innymi członkami misji handlowej do Polski byli przedstawiciele firm takich jak: Genesys, SGS, Hargreaves, John Kings Chain, Trolex i CRU, oferujących specjalistyczne rozwiązania businesowe, materiały i wyposażenie dla zakładów górniczych. Jesteśmy  pod wrażeniem zakresu usług, jakie oferuje Główny Instytut Górnictwa. To są rozwiązania na świtowym poziomie i chcielibyśmy razem współpracować na globalnym rynku węgla – mówił podczas spotkania Rodrik Cave z firmy CRU, jeden z uczestników misji.