Centrum Czystych Technologii Węglowych

Nr projektu:
POIG.02.01.00-00-165/08-05

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz

Okres realizacji:
25.09.2009 -30.09.2012

Konsorcjum realizujące projekt:
Główny Instytut Górnictwa - Beneficjent
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.