Czystsza produkcja i zrównoważony rozwój

Termin realizacji:
01.10.2011 - 30.09.2013

Kierownik projektu:
dr inż. Jacek Boba