Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice

Termin realizacji:
06.06.2012 - 06.12.2012

Kierownik projektu:
mgr inż. Paweł Zawartka