Opracowanie konstrukcji i wdrożenie obudowy kotwowo-cięgnowej w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi

Termin realizacji:
18.06.2010 - 12.06.2013

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Andrzej Nierobisz, prof. GIG, prof. GIG