Opracowanie metod i narzędzi prognozowania zagrożeń toksycznymi produktami spalania w pożarach egzogenicznych w wyrobiskach górniczych

Termin realizacji:
01.01.2011 - 31.12.2013

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz