Opracowanie metodologii zintegrowanego zarządzania ryzykiem zawodowym i społecznym dla zagrożeń stwarzanych przez awarie przemysłowe

Termin realizacji:
01.01.2011 - 31.12.2013

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Kazimierz Lebecki