Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju

Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju
tytuł projektu:
Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju
nr projektu:
POIG.01.03.01-00-091/08
kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
okres realizacji:
01.07.2008 r. - 30.10.2011 r.
konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa - lider projektu,
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
źródło finansowania:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe
 
Raporty z wykonanych prac: