Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionie wodnym Űcker