Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Termin realizacji:
16.09.2013 - 15.12.2013

Kierownik projektu:
dr inż. Jan Bondaruk jbondaruk@gig.eu tel. 32 259 24 66