Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej

Termin realizacji:
01.11.2012 - 30.06.2014

Kierownik projektu:
mgr Szymon Łagosz