Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

Termin realizacji:
01.10.2008 - 30.09.2012

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG, prof. GIG