Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego

Wykonawcy projektu:
dr inż. Karolina Nurzyńska (kierownik projektu)
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński (konsultant naukowy)
prof. dr hab. inż. Marian Łączny (konsultant naukowy)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk (konsultant naukowy)
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG (konsultant naukowy)
dr inż. Sebastian Iwaszenko (wykonawca)
dr inż. Tomasz Janoszek (wykonawca)
dr inż. Andrzej Kotyrba (wykonawca)
dr inż. Łukasz Kortas (wykonawca)
mgr Sławomir Siwek (wykonawca)

Czas trwania projektu:
01.10.2011 - 30.09.2013