GEOSOFT

Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów

Termin realizacji:
07.2010 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Sylwester Rajwa