MISSTER

Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka

Termin realizacji:
07.2010 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG, prof. GIG