SEBE

Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)

Termin realizacji:
marzec 2010 - luty 2013

Kierownik projektu:
mgr inż. Alina Rejman-Burzyńska