Demontaż instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek.