Dostawa czujników i przetworników pomiarowych wraz z nadzorem nad ich montażem

Dostawy czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla w KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem.