Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa