Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach