Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach