Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium.