dostawa oprogramowania

~~Dostawa oprogramowania systemowego:
CZĘŚĆ I – Rozszerzenia istniejącego środowiska VMware vSphere ESXi Standard o licencje dla kolejnych 11 procesorów wraz z rocznym wsparciem technicznym.

CZĘŚĆ II – Microsoft Windows Server 2012 R2 DataCenter 6 licencji lub równoważnego.