Dostawa urządzeń

Część 1.  Kruszarka

Część 2 . Mieszadła i łaźnia wodna