Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych na potrzeby modernizacji stanowisk badawczych