Modernizacja ogrodzenia Głównego Instytutu Górnictwa od strony ulicy Topolowej