Modernizacja toru kolejowego na terenie KD Barbara w Mikołowie