Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice