Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych