Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa