Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie