Roboty żelbetowe na terenie Głównego Instytutu Górnictwa