Rozbiórka obiektów budowlanych w Katowicach i Łaziskach Górnych