Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek