Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH”