Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji "Bezpieczeństwo robót strzałowych"