Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXII Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2015