Wykonanie robót górniczych na terenie KD Barbara w Mikołowie