Wykonanie specjalistycznych robót przy demontażu doświadczalnego georeaktora podziemnego zgazowania węgla oraz wykonanie wierceń w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.